top of page
yaratici-drama.jpg

Eğitmen

GÖKAY GENÇ

(7-9 ve 10-12 yaş aralığı için)

Yaratıcı 
Drama
Atölyesi

Eğitimde Yaratıcı Drama,

doğaçlama, rol oynama vb. tekniklerden yararlanılarak, bir grup çalışması içinde, bireylerin, bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman bir soyut kavramı ya da davranışı, "oyunsu" süreçlerle anlamlandırması, canlandırmasıdır.

7-9 yaş aralığı

- Özgüven geliştirme

- Cesaret oyunları

- Kavramlar üzerine oyun kurgusunda bilinçlendirme

- Tekerlemeler ile konuşma geliştirme

- Farkındalık üzerine bilinçlendirici çalışmalar

- Düşsel ve bilişsel gelişim için drama oyunları

- İletişim temelli oyun kurgulama

- Ortak kitap okuma

- Masal, şiir atölyeleri

- Kelime oyunları

Sonuç olarak

dramayla birey düşünür, plan yapar, organize eder ve düşüncesini eyleme dönüştürerek uygular.

Bu süreçte de yaşantılar yoluyla yeni davranış ve duyguları öğrenir, deneyim sahibi olur.

Böylece birey duygularını kontrol edebilme, değiştirebilme, düşüncelerini ifade edebilme, konuşarak iletişim kurabilme gibi yeteneklerini geliştirir.

Yaratıcı Drama,

önceden yazılmış bir metin olmaksızın, katılımcıların kendi yaratıcı buluşları, özgün düşünceleri, öznel anıları ve bilgilerine dayanarak oluşturdukları eylem durumları ve doğaçlama canlandırmalardır.

10-12 yaş aralığı

- Ortak kitap okuma ve eleştirme

- Karakter belirleyip özelliklerini yaratma ve çalışma

- Bilmeceler ile yarışma

- Masal anlatma atölyesi

- Şiir seçme ve canlandırma

- Deyimler üzerine oyun yaratma

- Beraber şarkı dinleme ve üzerine anlamsal tartışma

- Kelime oyunları

Eğitim Süresi: 8 Hafta

Eğitim Günleri: Cumartesi 15:00 - 16:00

Katılımcı Sayısı: En az 5 kişi

Ücret: 1.500 TL

bottom of page